FMC Cập nhật hoạt động xuất khẩu 9T 2021

FMC Cập nhật hoạt động xuất khẩu 9T 2021

Theo cập nhật mới nhất từ doanh nghiệp, thông tin về thị trường và thị phần xuất khẩu tôm lũy kế 9T/2021 của FMC chúng tôi muốn cập nhật với nhà đầu tư như sau:

  • Về tổng quy mô xuất khẩu, như các đề cập trước đó: xuất khẩu lũy kế 9T/2021 ước tính đạt 155 triệu USD, tăng 12% yoy.
  • Khi quan sát chi tiết theo từng thị trường, quy mô xuất khẩu đều gia tăng ở hầu hết các thị trường chính của doanh nghiệp, chi tiết như sau:

  • Tuy nhiên, xét về khía cạnh thị phần, trong 9T/2021, Mỹ đã vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu chính của FMC, chi tiết như sau:

  • Thị phần ở Hoa Kỳ tăng. Tỉ lệ tăng này đi liền tỉ lệ giảm ở EU. Chứng tỏ Hoa Kỳ đã mở cửa tiêu dùng sớm và nhu cầu thực phẩm, trong đó có tôm tăng lên. Thị phần tôm Việt ở Hoa Kỳ cũng có mức tăng từ khoảng 8% lên gần 10% trong 9T/2021.
  • Thị phần EU và Anh giảm 10% từ 30.5% xuống 27.4% chỉ là giảm tương đối, con số tuyệt đối không giảm, do doanh số Sao Ta tăng 12% trong 9 tháng đầu năm 2021. Nguyên nhân, thị trường này đòi hỏi hết sức khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm lẫn truy xuất thuận lợi. Tình hình lĩnh vực nuôi tôm ta chưa thúc đẩy công tác này (đánh mã số cơ sở nuôi) vì còn nhiều quy định chưa phù hợp thực tế và dịch bệnh thời gian qua.

Nhận định:

  • Với việc không chỉ gia tăng quy mô xuất khẩu nói chung mà còn tăng trưởng ở hầu hết các thị trường nói riêng, đây liên tục là tín hiệu khả quan cho việc doanh nghiệp đang đi đúng hướng và đạt được mục tiêu chiếm lĩnh thị trường, giữ vững vị thế là TOP3 các doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất tại Việt Nam.
  • Nhà đầu tư có thể quan sát diễn biến giá và gia tăng tỷ trọng.