FMC - Cập nhật tỷ lệ sở hữu chính thức của C.P Việt Nam

FMC - Cập nhật tỷ lệ sở hữu chính thức của C.P Việt Nam.

Vừa qua, bên cạnh luồng thông tin C.P nhận chuyển nhượng 5.4 triệu cổ phiếu FMC từ PAN, vừa qua C.P Việt Nam đã chính thức công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu thực tế tại FMC tính đến thời điểm 14/10/2021. Cụ thể như sau:

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ sở hữu thực tế của C.P Việt Nam là 15.65% - cao hơn rất nhiều so với ước tính chỉ khoảng hơn 8% trước đó thông qua việc nhận 5.4 triệu cổ phiếu từ PAN.

Nhận định:

Việc C.P Việt Nam sở hữu tỷ lệ lớn tại FMC như CBTT ở trên càng củng cố quan điểm về gia tăng giá trị cộng hưởng và lợi thế cạnh tranh của FMC như bài cập nhật trước tại: CP Việt Nam trở thành cổ đông của FMC_P1

Nhà đầu tư có thể tiếp tục quan sát diễn biến giá và gia tăng tỷ trọng.