FPT - Dòng bán lẻ đừng nên bỏ lỡ

FPT đã bị lãng quên???

Đôi nét về hoạt động của chú Bình

  • KQKD 2020 khả quan bất chấp COVID-19 và đặc biệt là mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong Q4 2020: FPT công bố kết quả kinh doanh Q4 2020 với doanh thu thuần 8.667 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (cổ đông công ty ■■) đạt 983 tỷ đồng. Như vậy cả năm công ty đạt doanh thu thuần 29.830 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (cổ đông công ty ■■) đạt 3.537 tỷ đồng.

  • Giá trị hợp đồng ký mới tăng mạnh trở lại: Hợp đồng dịch vụ IT nước ngoài tăng gần 36% và hợp đồng dịch vụ IT trong nước tăng 56% trong riêng Q4 2020. Cả năm 2020, giá trị hợp đồng của 2 mảng này đều tăng khoảng 23%. Đáng chú ý, số lượng hợp đồng mega và semi-mega đều tăng mạnh thể hiện vị thế của FPT trên thị trường dịch vụ IT toàn cầu đang ngày một vững chắc.

  • Dự báo lợi nhuận 2021 vẫn sẽ tăng trưởng:
    (i) FSoft tăng trưởng tốt nhờ các hợp đồng ký cuối 2020; (ii) FPT viễn thông mở rộng ra vùng nông thôn với mô hình bán hàng thông qua đại lý trong khi mảng PayTV thoát lỗ giúp cải thiện biên lợi nhuận; (iii) FPT online hồi phục sau dịch; (iv) đầu tư mở rộng các hệ thống trường trung học, cao đẳng và đại học để duy trì mức tăng trưởng số lượng học sinh 30-40%/năm.

Như vậy đủ cho lên 9x chưa???

Vừa nhắc tối qua, hôm nay rít rồi. Chuyến tàu cuối, còn ai chưa lên ko !!!

Phát hành 5 triệu cổ cho CBNV sướng thật

1 Likes

thu hút nhà đầu tư góp vào. Mùa nhạy cảm này cầm em nó cho chăc hàng