Frt trên côn đường đua của bán lẻ đầy chông gai

FRT đặt mục tiêu lãi gấp 4,3 lần chiếm 30% thị phần nhà thuốc tương đương tăng trưởng 320%Trong thời gian trước khi bị đạp về 1000, Frt như một ngôi sao sáng, thị trường chung chỉnh Frt không thể ngoại lệ, chỉnh là điều tất yếu, chỉnh đến đâu, khi chỉnh xong tền có vào nữa không, rất nhiều yếu tố để đánh giá, thị trường bán lẻ Việt Nam đứng đầu là MWG với giá trị đã được thị trường công nhận. Frt chuyên mảng bán lẻ Iphone, máy tính, đồ điện tử, chuỗi nhà thuốc Long Châu liệu có trở thành một siêu phẩm như MWG trước đây hay không…?

xúc xúc ko ns nhìu 6x cái đã

Mục tiêu là Amazon, Alibaba Việt Nam

được chứ ha bác

mong một lần tỏa sáng

FRT là cổ phiếu bán lẻ có giá thấp nhất trên thị trường.

frt cổ phiếu đi ngược thị trường chung

https://www.youtube.com/watch?v=sfebTL5gg8U

chốt lãi hay cắt lỗ là chuyện thường mà, hết kì vọng thì đi thôi. Ai mà dám vỗ ngực mua đáy bán đỉnh?