FTSE Vietnam ETF và VNM ETF sẽ cơ cấu danh mục ra sao trong tháng 6?

Ngày 4/6 tới đây, FTSE Vietnam Index – chỉ số cơ sở của của FTSE Vietnam ETF sẽ công bố danh mục định kỳ quý 2/2021. Sau đó một tuần, ngày 12/6, MVIS Vietnam Index – chỉ số cơ sở của VNM ETF cũng sẽ công bố danh mục định kỳ.

Cả 2 quỹ FTSE Vietnam ETF và VNM ETF sẽ hoàn tất hoạt động cơ cấu vào ngày 18/6. Với quy mô danh mục lên tới hơn 900 triệu USD, hoạt động cơ cấu của 2 quỹ ETF trên sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới biến động thị trường.

FTSE Vietnam Index: HSG được thêm vào, DXG được đưa ra


VNDIRECT ước tính FTSE ETF sẽ mua vào khoảng 2,7 triệu cổ phiếu HSG, và bán khoảng 4 triệu cổ phiếu DXG trong đợt tái cơ cấu ETF lần này.

VNM ETF: PDR, HSG và KDH có thể được thêm vào danh mục

VNDIRECT ước tính tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam trong quỹ sẽ ở mức 70% với số cổ phiếu là 19.

VNDIRECT ước tính PDR, HSG và VNM sẽ có lực mua ròng lớn nhất về giá trị từ 2 quỹ ETF, trong khi HPG và NVL sẽ chịu áp lực bán ròng mạnh trong kỳ xem xét Q2/21 này.
image
Nguồn: FTSE Vietnam ETF và VNM ETF sẽ cơ cấu danh mục ra sao trong tháng 6?