Geg

Nhờ điện gió, doanh thu của Điện Gia Lai (GEG) đạt 570 tỷ đồng – tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái.