Giá BĐS Bình Dương đã lên ngang ngửa HCM rồi

2 Likes

Dòng tiền đổ hết vào đất cát, vẫn chưa tìm đến cổ đất nhỉ.

Chờ TDC