GIÁ NÀO cho VCB?

GIÁ NÀO CHO VCB?
. Theo trang định giá cổ phiếu Finos chứng khoán, năm 2022 cổ phiếu VCB ước tính có giá trị thực khoảng 92.000đ. Market price có thể hướng tới 113.000 đồng. Theo kinh nghiệm của người sử dụng, nếu đang sở hữu cổ phiếu VCB thì vùng chốt lãi thoải mái nhất nên thấp hơn con số 113.000 khoảng 5%, tương đương khoảng 107.000 đồng.
. Trước đó, theo bảng định giá, giá mua đề xuất với FMOS là 72.000 đồng (cách đây hơn 1 tháng có giá này)