Giá sắt thép trong nước và quốc tế tiếp tục tăng cao

, ,

HPG, HSG, HAH, MBB, HNG sắp tới các anh em nghĩ sao ạ!