Giai đoạn chọn lọc cổ phiếu. TOP cổ phiếu hot để đầu tư

:white_check_mark: NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 21 - 25.02.2022
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 21 - 25.02.2022 (1)

  • VNINDEX vận động tích lũy. Giai đoạn chọn lọc cổ phiếu

  • Phân tích các nhóm ngành hot: Bank, Chứng, BĐS - BĐS KCN, ĐTC …

  • Top các cổ phiếu chú ý


:dart: Tham gia Room khuyến nghị hỗ trợ danh mục đầu tư
:dart: DÒNG TIỀN THÔNG MINH: https://bitly.com.vn/ip7ode
:dart: Liên hệ hợp tác đầu tư: Mr Phụng: 038.3333.796