Giải pháp vãn hồi thị trường CK

Tôi xin tiến cử ông Tử Quảng CEO của BKAV với Mr Chà
ông Quảng sẽ có giải pháp tốt để fix được tình trạng đơ lệnh của sàn Hose
Hôm nay đua lệnh mua tất tay mà bị treo đến 70%, mất hết cơ hội