Giảm khủng khiếp!

4 Likes

Tin tốt quá nhỉ các cụ.

1 Likes

Ối múc mạnh đi lão Jean

4 Likes

Tin tốt nhất quả đất :grin:

Chúc mừng năm mới anh em!!! đầu năm múc con nào lấy hên hè! :shamrock::shamrock::shamrock::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman:

1 Likes

Mở bát phiên đầu năm con mèo Vnindex tăng nhẹ 20 điểm