- Giằng co| Các cổ phiếu luân phiên giữ thị trường!

20/12
- GIẰNG CO| CÁC CỔ PHIẾU LUÂN PHIÊN GIỮ THỊ TRƯỜNG!
- Nội dung tóm tắt: Chỉ ra dòng cổ phiếu luân phiên. Phân tích thị trường hôm nay và chỉ ra dòng tiền thông minh.

@Link xem lại live youtobe: 20/12- GIẰNG CO| CÁC CỔ PHIẾU LUÂN PHIÊN GIỮ THỊ TRƯỜNG! - YouTube