Giằng co tại cản 151x - Ngành nào dẫn dắt sắp tới?

:white_check_mark: :white_check_mark: NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 22.02

  • GIẰNG CO TẠI CẢN 151X

  • DÒNG TIỀN CÓ SỰ LAN TOẢ

  • NGÀNH NÀO DẪN DẮT SẮP TỚI?

  • Mời anh chị nhà đầu tư xem Video hôm nay nhé.

  • Like và Đăng ký kênh để nhận những Video mới nhất về thị trường và cổ phiếu