Giật tít khủng khiếp, chiều này cổ phiếu MSH này dư trần, ae vào xem thông tin

KNXK hàng dệt may Việt Nam sang Mỹ trong tháng 7 và 8 hồi phục về mức trước dịch, mặc dù tăng trưởng có chậm lại so với 1H21 do tác động từ diễn biến dịch tại cả thị trường tiêu thụ lẫn trong nước. Từ cuối tháng 7, với các diễn biến dịch tại phía Nam, các biện pháp giãn cách ảnh hưởng đến năng lực của các doanh nghiệp may mặc, đặc biệt tại TP. HCM, Bình Dương, …
Đơn hàng MSH được đảm bảo ổn định đến giữa 2022, theo chia sẻ của lãnh đạo. tình hình tích cực về đơn hàng của Doanh nghiệp được hỗ trợ từ tập khách hàng lớn tại Mỹ như Columbia Sportswear, G-III, và đặc biệt là Walmart (khách hàng mới trong 2020).
dự báo LNST-CĐTS của Công ty năm 2021
lên lần lượt 467 tỷ VNĐ (+103% yoy) dựa trên kỳ vọng về triển vọng đơn hàng tích cực từ nhóm khách hàng lớn và sức mua nói chung tại Mỹ tiếp tục khả quan. Ngoài ra, cũng ước tính thận trọng lợi nhuận

nhìn cái chart giống cái cầu vồng quá :)))

Chart hấp dẫn không bạn ?

.sadasd

Dư mua Trần