GIL - Có ai quan tâm nữa không nhỉ

Từ sau sự cố phát hành giá 35, em nó chạy từ đỉnh xuống đáy, giờ đã bắt đầu quay lại.
Với sự hỗ trợ là kết quả kinh doanh cực tốt, chuẩn bị chia tiếp cổ tức.
Những hứa hẹn tương lai
Không biết GIL có thể hút lại được dòng tiền để tiếp tục chinh phục các đỉnh cao mới

Ban lãnh đạo chơi bẩn, vào mà ăn bánh vẽ của nó ??

nhường bác luôn, mua hết đi bác

đà này thì cán 7x hết cỡ rồi

7x ăn tết là êm rồi, hê hê

Hehe
Người ghét nó hết hàng để bán rồi
Giờ đang chờ người biết phân tích vào thôi