Giới thiệu chuyên mục Doanh nghiệp

Thảo luận về các doanh nghiệp

1 Likes

da

Em cũng xin các cao thủ thảo luận về mã TCO cho em được mở mang tầm mắt-Nhằm tránh các quyết định sai lầm
many thanks

Có thể cho em xin tt các công ty chứng khoán đang niêm yết đk ko ạ? Muốn vào 1 con mà thấy em nào cũng xinh tươi

Nhờ chỉ công ty cổ phần mẹ-con , thì cần lưu ý gì:
-lợi nhuận thường cùng tăng/giảm ?
-cổ phiếu thường cùng nhịp tăng/giảm ?
-chuyển lãi lòng vòng…

Ví dụ: Giờ DXG đang nổi, cp DXS sẽ tăng theo DXG ?
Và các cặp khác: APH-AAA, KDC-VOC, SAB-SCD…