Gừng cay VNM

Người anh cả có thật sự bị lãng quên ?