GVR chia cổ tức như nào vậy các bác

E có ít cổ mà không biết chia cổ tức như nào

1 Likes

hình như trả bằng tiền mặt 6%

e tưởng đó là năm 2020