GVR - Tại sao lại đạp sàn 2 phiên liên tục

Tình hình là GVR hiện đã đạp sàn 2 phiên liên tục. ACE nào có thông tin gì vụ này không cho em xin ít ạ?

2 Likes

Đạp trụ theo Vnindex thôi!