---HAH trong quý 3 các số liệu nổi bật---

Quý 3/2022, HAH ghi nhận doanh thu 779 tỷ đồng, lãi ròng đạt 218 tỷ, lần lượt tăng gấp 1.6 và gần gấp 2.34 lần so với cùng kỳ năm 2021. Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh lên mức 48.41% (cùng kỳ 29.4%) giúp doanh nghiệp tăng trường tốt lợi nhuận sau thuế.

Năm 2022, HAH đặt kế hoạch doanh thu 2,387 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ), LNST 550 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng 2022, HAH ghi nhận doanh thu 2,360 tỷ đồng, LNST đạt 861 tỷ. Như vậy, HAH đã hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu và 156% kế hoạch LNST.

Kết quả kinh doanh của HAH 2022 rất khả quan nhờ kế hoạch mua thêm tàu Marine Bia đã được phê duyệt và HAH sẽ nhận bàn giao tàu trong 2022 giúp tiếp tục gia tăng tổng công suất đội tàu hiện tại.

Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng trưởng đến từ kinh doanh hoạt động đội tàu. Cụ thể, tổng số tàu trong đội tàu Hải An quý 3 năm nay tăng từ 8 tàu lên 10 tàu so với cùng kỳ. Bênh cạnh đó, số tàu cho đi thuê cũng nhiều hơn.

Mặc dù sản lượng vận tải tuy thấp hơn do số tàu tự khai thác ít hơn nhưng giá cước và các phụ phí quý 3 năm nay tăng so với cùng kỳ. Lợi nhuận ghi nhận từ các công ty liên kết cũng tăng gần gấp 2 lần so với năm trước nên kết quả kinh doanh quý 3 có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Công ty đầu tư thêm tàu được thể hiện qua khoản mục tài sản cố định tăng từ 1,482 tỷ đồng lên 2,162 tỷ đồng tại thời điểm quý 2/2022. Doanh thu chính của HAH đến từ mảng khai thác tàu là chính, chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu.


Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 28.85 ngày 24/11/2022
Trạng thái: Nắm giữ

hàng hịn đó bác, chấp cả thị trường, tq mở cửa rồi thì lại bay tiếp thôi