HAH ước tính lợi nhuận tăng 138,6%

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán HAH - sàn HOSE) công bố ước tính tình hình kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Công ty ước tính ghi nhận doanh thu 1.615,15 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 437,15 tỷ đồng, lần lượt tăng 99,8% và 138,6% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, so với kế hoạch tổng doanh thu 2.387,97 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 550 tỷ đồng thì sau 6 tháng đầu năm, Công ty lần lượt hoàn thành 67,64% kế hoạch doanh thu và 79,48% kế hoạch lợi nhuận.

Về kế hoạch mở rộng tàu, Công ty cũng thông qua dự án đầu tư mua tàu A Roku, số IMO 9444974, đóng năm 2008 tại Imabari, Ehime, Nhật Bản.

Về kế hoạch đầu tư nâng cấp mặt bãi cảng Hải An. Trong giai đoạn 1 (năm 2022), Công ty tập trung cải tạo nâng cấp bãi container, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ khác với tổng vốn đầu tư 99 tỷ đồng; giai đoạn 2 (năm 2023), Công ty đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ với tổng vốn đầu tư 66 tỷ đồng.

1 Likes