Hàn thử biểu, kênh huy động vốn của DN còn đâu

6.7 đỏ, 07.7 xanh đẹp, 08.7 lại đỏ. Sai lầm trong quản lý cũng như điều chỉnh dòng vốn đã làm cho thị trường không khác gì sới bạc