Hành trình đi tìm siêu cổ phiếu

" Thị trường mạnh yếu mỗi lúc khác nhau. Song siêu cổ phiếu thì thời nào cũng có "
Trên thị trường có nhiều định nghĩa SIÊU CỔ PHIẾU là những cp có KQKD tăng trưởng ít nhất 5 năm , cổ đông gồm các quỹ, tổ chức, ROE cao… Nói chung các tiêu chí vê SIÊU CỔ PHIẾU này khá giống với mô hình CANSLIM do William Oneil đề xướng, tuy nhiên nếu nghiên cứu và để ý kỹ thì nền kinh tế Mỹ và nền kinh tế Việt Nam rất khác nhau. Vì vậy có những doanh nghiệp có đặc thù lợi thế của ngành ra thì hiếm có doanh nghiệp nào thỏa mãn hết được các tiêu chí của CANSLIM.
Đọc bài viết đầy đủ tại đây: https://pareto.com.vn/News/NewsDetail?newsid=40
Room chia sẻ các siêu cổ phiếu: https://bit.ly/35TgQcX

nhiều bài viết hay giúp NĐT định hình tư duy đầu tư