Hậu phái sinh

Đạp mạnh phiên ATC!!
Ý đồ của nhà đầu tư tổ chức là gì ?
Ps: Danh mục của mọi người có ổn không ?

1 Likes

Là đánh short chứ có gì đâu. Mấy tổ chức đó cái quan trọng của họ là bảo toàn vốn, vn30 hiện tại toàn dùng để đánh phái sinh, phang nhiều như thế F0 ngày càng khôn ra không thèm chơi nữa.

2 Likes

rõ thế còn hỏi hỏi ý gì, đúng chất bốc cơ ăn line chả biết mẹ gì