Hax

Hax

1 Likes

Taget bao nhiêu bác chủ

Trước mắt 5x bác ạ

1 Likes

Vượt đỉnh 38 về 50

Chào wyckoffian nhé ! Xác nhận Bu Pha E xong nếu xét gốc nhìn rộng hơn chart tuần đây mẫu hình cốc có tay cầm

1 Likes

giá đang quá rẻ :slight_smile:

1 Likes

48-54k target phù hợp

pha E điên lắm nhỉ

Giá nào vào đep vậy bác

#Hax đang tạo tích lũy mẫu hình lá cờ vùng giá khá đẹp, volume cạn dần và đây là cơ hội