Hình hài tuyến đường nối cầu Nhật Lệ 2 - đường tránh TP Đồng Hới

Tuyến đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường tránh TP Đồng Hới đang được xây dựng với chiều dài khoảng 1,5km, thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP Đồng Hới do Ngân hàng Thế giới ( WB ) tài trợ. Tuy nhiên, tính tới tháng 11, tuyến đường này vẫn chưa được hoàn thành. Điểm đầu tuyến bắt đầu từ cầu Nhật Lệ 2 hiện nay. Mục tiêu của dự án là tạo kết nối Đông - Tây TP Đồng Hới và có vai trò quan trọng trong việc phát triển các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch của tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, đoạn đường đấu nối vào đường tránh TP Đồng Hới ( thuộc gói thầu DH - 2.2 ) chưa được thực hiện do phía nhà đầu tư BOT Trường Thịnh không chấp thuận cho đấu nối vào tuyến đường tránh.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/hinh-hai-tuyen-duong-noi-cau-nhat-le-2-duong-tranh-tp-dong-hoi-2023111915492822.htm