Họ Vin nhà bác Vượng đi Vinmec hết :))

, ,

Đi cả cụm các bác nhỉ?