Hôm nay danh mục lạnh toát

Các bác chơi kỳ ghê
Như thế này ai còn dám chơi với các bác nữa, giữ lại mà chơi 1 mình đi…
Tết nhất, bánh chưng còn cái lạt :expressionless:
Ai có kinh nghiệm những vụ như thế này vẽ cho em 1 kịch bản những ngày tới với ạ :cold_face:

chuyển đầu tư giá trị ăn cổ tức thôi

Em cũng nhắm đầu tư trung hạn, mà lên thì lâu xuống thì nhanh nên choáng