HOT ! Sẽ khởi công 67 dự án mới 5 năm tới, có loạt cao tốc ở Cần Thơ, Khánh Hòa, TP HCM, Đồng Nai, Hà Nội

1 Likes

CII 8x

1 Likes

Kinh khủng đầu tư công nhé các bác

Các bác xem nhu cầu XD hạ tầng va VLXD như đá XD, cát, đất lắp nền nhu cầu kinh khủng đến cở nào?

Giờ vào dc con gì bác

1 Likes

Canh các em đầu tư công giá cõn tốt mà vào bác ơi

Bác @kient ơi! Xem nè

1 Likes

Hbc,cii múc thôi :grinning:

1 Likes

Đầu tư công sóng đến hết năm 2022

1 Likes

Dài dài bác ! Chính phủ kế hoạch bơm tiền cho đầu tư công 5 năm và sau đó chắc vẫn tiếp tục thôi

Đầu tư công mua mã nào ngon nhất ae

1 Likes

Các bác cứ tuỳ chọn và khuyến nghị cho mọi ng tham khảo
Tiền chính phủ thật sự bơm vào csht chứ không bánh vẽ

C4G ae nhe

1 Likes

Hihi

Hihi việc đó là tất yếu rồi bạn ơi. Việc của mình là ngồi chờ nó xảy ra thôi :grin::grin::grin:

1 Likes

Chờ mõm mỏi hơn hai tháng rồi bác ơi…hic hic

Mình mấy bửa trước có nói với bác mấy em bđs nóng quá thì nên cho điều chỉnh, tích luỹ tí cho hợp lý …bác thấy có đúng không nhỉ?

Thời đầu tư công thì cho em đầu tư công vào sóng thần là đúng rồi…vả lại em có vào sóng thần cũng được các nhóm dù đối nghịch chấp nhận vì cơ bản và tương lai ngon

1 Likes