Hốt

Thời của dòng chứng nơi nào có dòng tiền nơi đó có sinh lời hốt SSI.VND…

nó lên 1 ngày thôi chứ dòng này năm ngoái phản ánh hết vào giá rồi, năm nay hồi thôi chứ ck thanh khoản thấp theeeeế này,tự doanh quỹ thua lỗ lên sao đk…đầu tư CÔNG

1 Likes