HPG – Có nên bắt đáy ngay lúc này hay không ? Bây giờ hay bao giờ?

  • Kết quả kinh doanh quý 3 của HPG Doanh thu đạt 34,103 tỷ đồng giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế âm 1,774 tỷ đồng giảm 117% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất kể từ quý 4 năm 2008. Vậy tại sao HPG lại lỗ như vậy ?
  • Thứ nhất: Giá bán của HPG là 14,6 triệu đồng/tấn. Giá bán này của HPG đã giảm 24% kể từ khi lập đỉnh vào tháng 3 năm 2022.

  • Thứ hai: Nguyên vật liệu đầu vào như quặng sắt, than cốc của HPG mua vào với giá cao. Ta có thể thấy trong quý 1 và quý 2 hàng tồn kho của HPG rất lớn đỉnh điểm là 57,5 ngàn tỷ trong đó chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm. Những thành phẩm này HPG phải mua giá cao trong khi hiện tại giá quặng sắt giảm 47% từ đỉnh tháng 3 năm 2022 và giá than cốc giảm 40% từ đỉnh tháng 3 năm 2022

=> Khi nguyên vật liệu giá cao tồn kho vẫn còn nhiều, giá bán đầu ra của HPG giảm và nhu cầu tiêu thụ ít đi. Khiến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh còn 1,001 tỷ giảm 92% so với cùng kỳ làm cho biện lợi nhuận gộp giảm.

  • Thứ ba: Đây là yếu tố quan trọng nhất làm cho HPG có lợi nhuận âm, đó là do HPG vay ngoại tệ ở đây là USD. HPG vay tiền đô la Mỹ rất nhiều khi giá USD neo cao trong quý 3 ở mức 23,300 - 24,000 VND/USD tính đến ngày 30/9/2022 thì HPG phải trích lập tỷ giá. Con số này rất lớn 1.118 tỷ đồng và CHƯA ĐƯỢC THỰC HIỆN. Thực chất chi phí tài chính đã thực hiện của HPG trong quý này khoảng 1,190 tỷ đồng đến từ chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện và chi phí tài chính khác. Nếu không nghi nhận chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện thì khả năng HPG không lỗ trong quý này.

( Nếu nhà đầu tư cần hiểu chuyên sâu về cách hạch toán. Liên hệ riêng)

-Vậy nhà đầu tư như chúng ta thì nên kỳ vọng gì ở một doanh nghiệp cốt lõi vẫn tốt như HPG.

  • Trước tiên HPG phải bán được hết hàng tồn kho giá cao đã mua ở quý 1 và quý 2 năm nay với giá bán ở mức thấp trong quý 4 năm 2022 và quý 1 năm 2023.Nên trong 1 tới 2 quý tới biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của HPG vẫn ở mức thấp, chưa được cải thiện.

  • HPG đã đóng 4 lò cao sẽ làm cho lợi nhuận quý 4 tới thấp đi nhiều do sản lượng thành phẩm giảm sẽ làm giảm doanh thu. Với nền thấp trong quý 3 và quý 4 tới thì các quý năm sau có thể HPG tăng trưởng tốt hơn.

  • Với việc FED nâng lãi suất giảm tốc đi thì hy vọng với chính sách của NHNN Việt Nam sẽ làm cho tỷ giá VND/USD đạt đỉnh vào cuối năm khoảng 25,500 VND/USD và giảm dần từ quý 1 đến quý 3 năm 2023 neo ở mức 23,000 – 23,500 VND/USD. Khi đó Lỗ chênh lệch tỷ giá của HPG sẽ được đánh giá lại. Có thể sẽ được hoàn nhập lỗ chênh lệch tỷ giá vào cuối năm 2023.

*Quan điểm của mọi người về HPG như thế nào cùng trao đổi nhé !

Minh Duy – Team Đầu tư – Từ đâu

Liên Hệ: 0345543099