- HPG đã đạt 60 ngàn hôm nay!

Quý I/2021, Hòa Phát sản xuất 2 triệu tấn thép thô, tăng 60% so với cùng kỳ. Mức sản lượng này đưa Hòa Phát vượt qua ******* trở thành nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam.

Ngày 22/4 tới đây, Tập đoàn Hoà Phát tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021. Một trong số nội dung đại hội ngoài báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, nội dung thực hiện Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hoà Phát Dung Quất 2 thì một nội dung đáng chú ý đó là xin ĐHCĐ chấp thuận cho ông Trần Đình Long và người có liên quan mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Cụ thể, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Hoà Phát và con trai là ông Trần Vũ Minh không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi gián tiếp hoặc trực tiếp sở hữu cổ phần đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Hoà Phát.

Khuyến nghi: Mua giá 48.5 ngày 2/4
Trạng thái: Nắm giữ

Link tải App về điện thoại nhận khuyến nghị IOS và Android: https://growthinvesting.page.link/app