Hsc tăng vốn 50% - cơ hội cho hcm

HSC dự kiến chào bán 152,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn 50%

Tăng vốn sẽ có lợi gì cho công ty HSC và cổ phiếu HCM?

  • Về xu thế chung, năm nay sẽ là một năm tăng vốn của các công ty chứng khoán vì khi VN-Index đã vượt đỉnh 1200 điểm thành công và thăng hạng xếp hạng thị trường thì dòng tiền sẽ đổ vào chứng khoán nhiều hơn, các công ty chứng khoán sẽ mở rộng quy mô kinh doanh hơn để đáp ứng cho nhu cầu này.

  • Riêng về bản thân công ty chứng khoán, khi tăng vốn tức là quy mô kinh doanh của công ty sẽ lớn hơn, tỷ lệ cho vay margin sẽ tăng, từ đó các công ty sẽ có thể cho vay nhiều hơn giúp tăng doanh thu và lợi nhuận.

=> Dòng chứng khoán nói chung và cổ phiếu HCM nói riêng sẽ là điểm sáng trong thời gian tới, đáng được quan tâm.

Về đồ thị kỹ thuât, HCM vượt đường trednline giảm ngắn hạn và đang có nhịp test lại đường này. Đây là cơ hội để giải ngân

=> Khuyến nghị: Tham gia mua mới quanh 33

Nguồn: 52% cổ đông HSC tán thành phương án tăng vốn điều lệ 50%

Tham gia nhóm cộng đồng để cập nhập thêm thông tin KÊNH THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN