HSG vị thế thứ 2 ngành tôn thép, nhưng cổ phiếu thì số 1


Kế hoạch lợi nhuận ròng 2021 ở mức cao nhưng có thể đạt được
Chúng tôi nâng xếp hạng đối với cổ phiếu HSG từ Phù hợp thị trường lên Khả quan và điều chỉnh giá mục tiêu 1 năm lên 28.300 đồng/cp (từ mức 18.350 đồng/cp). Dựa trên lợi nhuận ròng cao Q1/2021 cao hơn ước tính, nhờ sản lượng tiêu thụ và giá thép cán nóng (HRC) đều tăng mạnh, chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận ròng lên 1,66 nghìn tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ). HSG vừa tổ chức ĐHCĐ, đưa ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 đầy tham vọng là 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 30% so với cùng kỳ. Theo ban lãnh đạo, lợi nhuận ròng Q1/2021 ước tính đạt 572 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử và tăng 216% so với cùng kỳ. Dự báo đầy tham vọng này dựa trên sản lượng tiêu thụ đáng khích lệ và kỳ vọng xu hướng giá thép tiếp tục tăng. Về dài hạn, ban lãnh đạo ước tính lợi nhuận ròng cho năm tài chính 2026 đạt 3 nghìn tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 17% trong sáu năm tới nhờ sự mở rộng mạng lưới phân phối của HSG cả về các loại sản phẩm và số lượng cửa hàng. Chúng tôi cho rằng HSG phù hợp hơn với các nhà đầu tư ưa rủi ro cao, do giá thép và tỷ suất lợi nhuận của công ty biến động.
image
Ban lãnh đạo rất tự tin sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng vào năm 2021: Năm 2021, HSG đặt kế hoạch 33 nghìn tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, với sản lượng tiêu thụ tăng 11% so với cùng kỳ đạt 1,8 triệu tấn. Lợi nhuận ròng theo kế hoạch tăng 30% so với cùng kỳ đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận ròng sẽ tăng nhẹ từ 4,2% năm 2020 lên 4,5% năm 2021.
image
Theo ban lãnh đạo, lợi nhuận ròng Q1/2021 của HSG ước tính đạt 572 tỷ đồng - mức cao nhất trong lịch sử - tăng 216% so với cùng kỳ. Tăng trưởng mạnh mẽ là nhờ: (1) sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 30%, chủ yếu do xuất khẩu tăng 63%; và (2) tỷ suất lợi nhuận tăng do giá HRC ước tính tăng 35% trong quý gần đây lên khoảng 700 USD/ tấn vào cuối năm 2020. Điều này giúp HSG tận dụng nguồn hàng tồn kho giá rẻ. Công ty đã ký được trước các đơn hàng cho kênh xuất khẩu, với sản lượng khoảng 80-100 nghìn tấn/ tháng tính đến hết tháng 4.
Chuyển sang chiến lược mở rộng mảng phân phối trong sáu năm tới: HSG không có kế hoạch mở rộng công suất sản xuất mà chuyển trọng tâm sang mảng phân phối nhằm tận dụng tốt nhất mạng lưới phân phối và nhận diện thương hiệu. Công ty hiện có 536 cửa hàng, hơn 10.000 khách hàng bán buôn và 1 triệu người dùng cuối. Trong sáu năm tới, HSG ước tính nâng cấp các cửa hàng hiện có cũng như mở thêm các cửa hàng mới theo mô hình “Hoa Sen Home” để phân phối các loại vật liệu xây dựng khác như thép xây dựng, ngói, thiết bị vệ sinh, sơn, v.v. ngoài các sản phẩm của HSG. Công ty ước tính số lượng cửa hàng Hoa Sen Home sẽ tăng hơn gấp đôi lên 1.200 cửa hàng đến 2025.
Phát hành ESOP và trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2020, HSG sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% để giảm nợ vay. Ban lãnh đạo ước tính trả toàn bộ 7 nghìn tỷ đồng nợ vay trong vòng ba năm tới. Công ty ước tính phát hành thêm 4,4 triệu cổ phiếu mới, tương đương 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho cán bộ chủ chốt, với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ giới hạn chuyển nhượng trong thời gian từ 6-12 tháng.
Ước tính lợi nhuận
Do lợi nhuận ròng Q1/2021 cao hơn ước tính do sản lượng tiêu thụ và giá HRC tăng mạnh, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế lên 1,66 nghìn tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ). Chúng tôi ước tinh sản lượng tiêu thụ tăng 17% so với cùng kỳ lên 1,9 triệu tấn trong năm tài chính 2021, do tăng trưởng sản lượng xuất khẩu và trong nước tương ứng là 29% và 8% so với cùng kỳ. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận của HSG trong ngắn hạn sẽ hưởng lợi từ giá HRC tăng, vì công ty đã dự trữ HRC với chi phí thấp dưới 600 USD/ tấn. Ngoài ra, công suất thị trường trong nước tăng không đáng kể trong giai đoạn 2020-2021 có thể giúp giảm bớt áp lực cạnh tranh và giúp HSG giữ tỷ suất lợi nhuận ở mức nhất định.
Quan

1 Likes