HUT- Chờ đợi sự tăng trưởng đột biến lợi nhuận từ mảng dịch vụ thu phí

HUT đã mua 1 công ty bảo hiểm, mới mua Ninh Vân Bay, dự đưa thêm 2 hãng xe sang nữa về Việt Nam trong năm nay nhé. Game M&A khá to

1 Likes

Đợi nhé bác hihi. Game còn nhiều

Đợi lâu ko bác, 30 năm không ?
:dragon::dragon::dragon::dragon::dragon::dragon::dragon::dragon::dragon:

2 tuần nữa bác sẽ thấy

Ok bác !! Nam tử hán nói phải giữ lời nhé , 2 tuần nữa HUT vào VN30 :+1:.
:dragon::dragon::dragon::dragon::dragon::dragon::dragon::dragon::dragon: