Hủy niêm yết tức là thế nào?

Hủy niêm yết tức là thế nào hả các bác?

1 Likes

Hôm qua.mình cũng có câu hổi này đc các đại ca bảo rằng hủy niêm yết thì sẽ bị ném sang sàn upcom, nơi hội tụ của 108 vii anh hùng lương sơn bạc. Ko đc ở hai sàn còn lại. Một số cổ chỉ đc giao dịch 1 lần / tuần vào ngày nhất định trên upcom. Nơi đó lắm cave hết đát

Hnx với hose hủy thì cút về upcom, còn ở upcom mà bị hủy thì biến về otc, cực khó mua bán

1 Likes

tạm thời về Upcom nhé , vẫn mua bán bình thường thôi