HVN (vietnam airlines) chính thức hủy niêm yết bắt buộc

Quí 4/2022 lỗ 2.500 tỷ.Cả năm 2022 lỗ 10.300 tỷ.3 năm liên tiếp lỗ 34.000 tỷ.Theo qui định là phải hủy niêm yết bắt buộc sau khi có BCTC kiểm toán 2022.
T chả hiểu ảnh làm ăn kiểu gì mà thê thảm đến thế.T chỉ biết mục tiêu,tôn chỉ,định hướng của ảnh là:
----Vốn nhà nước lo
----Thị trường nhà nước lo
----Lỗ nhà nước chịu
Như thế này thì chị lao công cũng thừa sức làm được được tổng giám đốc.Chứ cần đến các loại siêu trí tuệ,bằng cấp đầy thắt lưng,tu luyện hàng ngàn năm ở các viện hàn lâm trên thế giới.Đúng kiểu kinh doanh thời tập trung bao cấp.Chán!

Hết covid mà vẫn lỗ thì chịu

HNV thì lỗ nhưng bộ máy vẫn lãnh lương đủ

1 Likes

Cái chính là lỗ nhà nước vẫn chịu