IDC định giá bao nhiêu trong năm 2021

Với ước tính doanh thu sau thuế của IDC tăng 134% ,tức là doanh thu sau thuế của IDC rơi vào 821,794 tỷ đồng .Nếu IDC phát hàn cổ tức vào tháng 4 và chia cổ tức trong năm nay là 10% thì Diluted EPS là 2385 .Chỉ số P/E của IDC là 40.9 của ngành là 19.1 .Trung bình P/E là 30 .Do đó khuyến nghị với cổ phiếu IDC với giá hợp lý trong năm 2021 là 71 000 đ/cp
Rủi ro : doanh thu từ ngành điện chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu của IDC ,do đó nếu chi phí đầu vào cao dẫn tới rủi do về ước tính doanh thu .Anh chị nào có quan điểm gì cùng nhau chia sẻ tý nhỉ

7 Likes

IDC sẽ sớm lên 5x

2 Likes

nhận diện v hơi kém r

1 Likes

Xin bậc tiền bối chỉ giáo ạ , em mới tham gia vào thi trường như tấm chiếu mới

5 Likes

lên 5x ngon luôn anh

7 Likes

Bạn nói đúng, bạn đó nhận diện kém

Có ai biết thông tin khi nào 10% cổ tức = cp đợt vừa rồi về ko ạ?

6x

7X trong tầm tay ,tầm này bác nào chốt IDC thì chịu

7 Likes

https://baodautu.vn/moi-thang-pv-power-lai-rong-gan-226-ty-dong-co-hon-8710-ty-dong-tien-gui-ngan-hang-d154910.html

https://baodautu.vn/nhu-cau-dien-thap-evngenco1-khong-huy-dong-duoc-mot-so-to-may-d155330.html