Index 1510

Tranh vẽ vui vẻ nhé anh em. Tự tin lên

Đáy 2 1434-1435 nhé.

1 Likes

Tự tin lên. Giảm làm sao được

:beers: :beers:

Mời anh em li bia. Index về 1510 sớm thôi. còn vượt được không thì lúc ấy tính sau

2 Likes

Hy vọng là thế. VNI tăng cả nhà đều vui trừ mấy ông short ps

1 Likes

Nhà cái lừa thôi. Nhìn chart thằng chiên da nào chả kêu bán. Múc mạnh là có quà

1 Likes

mong là nó lên

1 Likes

để ae còn kiếm cái tết, chứ đói quá :smiley:

1 Likes

indo ăn thẻ đỏ :smiley:

1 Likes

Lên thì làm sao có ăn to được mà bác kêu đói

image

Hit target chưa anh em