Index bằng cách đây 10 năm nhưng giấy in ra nhiều gấp 50 lần!

Thị trường đã vậy rồi, thiết nghĩ đa số đều đang mếu cả. Anh Em nào lúc này còn tiền mặt chắc chắn là Vua, thậm chí hơn Vua… cùng 01 mã cách đây vài tuần giờ mua được số lượng gấp 3, 4 lần.

Xin hỏi các cao nhân, nếu giờ vào khoảng 500 triệu, thì vào mã nào… vào kiếm lãi, 1 hoặc 2, 3 tháng ok hết. Nhìn hôm nay và tương lai thôi, quá khứ tạm đóng lại.

Thanks all!