Index là chỉ báo của Dowjone?


Hôm nay thị trường chạy trước báo hiệu DJ tối nay sẽ chạy theo. Nhưng rõ ràng Index chúng ta ổn hơn rất nhiều DJ. Thị trường chúng ta đang tích lũy ( các nhà đầu tư lớn thu gom cp). Nhưng khả năng tích lũy thất bại có không? Rõ ràng là có… Nếu DJ tối nay mà bay vài K điểm thì sẽ không biết chuyển gì sẽ xảy ra… Anh em chưa vội bắt đáy mạnh ở giai đoạn này nhé, cuối tháng 3 sẽ là cơ hội cho anh em chúng ta…