Index thủng 1000?

Thị trường này sẽ có nhiều chuyên gia ra đi nữa. Vì không có dòng tiền vào nên không thể biết khi nào mới tạo đáy. Mà đoán đáy thì đó là trò chơi nguy hiểm. Có thể 9 lần đoán đúng chả ai khen nhưng 1 lần đoán sai là đi luôn.

Vấn đề chính chúng ta thua lỗ quá lớn trong thời gian qua không phải chúng ta đu đỉnh mà không dũng cảm cắt lỗ. Cắt lỗ mới sống được, sống được mới có cơ hội làm lại. Nếu chúng ta thua sạch, cháy tài khoản thì làm lại kiểu gì? Đôi lúc phải chấp nhận mình bán xong thị trường nó quay ngược nhưng mình vẫn còn có cơ hội làm lại. Còn nhiều lúc gồng thì chúng ta không còn cơ hội làm lại được.

Giảm sâu như dzậy cũng là cơ hội lớn nhưng phải đảm bảo là mình còn tiền khi cơ hội đến. Nếu chúng ta hết tiền thì đó là cơ hội của thằng khác rồi.

kiểu này hết tháng về 800

Về 400 chứ:D phán vậy cho thích