IPO cuối năm?

Sắp tới có doanh nghiệp nào IPO không các bác???

1 Likes

gelex eletric ipo

Lót dép hóng

Thanks bác! Để mình tìm hiểu doanh nghiệp này

1 Likes

Lfi

Này mã nước ngoài à bác? London Finance and Investment Group PLC tên này đúng không?