Ít thông tin về CTG cho anh em keeper

CTG

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP CTG - LỢI NHUẬN Q1/2021 THUỘC HÀNG ĐỈNH CỦA ĐỈNH

:small_blue_diamond: KẾ HOẠCH 2021:

  • Ước tính lợi nhuận quý 1/2021 7000 - 8000 tỷ, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Đây cũng là quý có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. (chưa bao gồm các đóng góp từ thương vụ bancassurance (độc quyền bán bảo hiểm) với Manulife).
  • Kế hoạch sơ bộ của ban lãnh đạo là lợi nhuận sẽ tăng 16-18% so với số thực thu năm 2020, tương đương gần 20.000 tỷ đồng.
  • Các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng năm nay dự kiến tăng trưởng 6-12% với tín dụng; 8-12% với huy động vốn. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng kiểm soát dưới 2%.

:small_blue_diamond: TRIỂN VỌNG 2021:

  • Ưu thế ngân hàng lớn vẫn sẽ giữ cho khoản thu nhập từ lãi được duy trì ở top đầu.
  • Thu nhập dịch vụ trong dài hạn tăng trưởng mạnh nhờ thỏa thuận Bancassurance với Manulife. Khoản thu nhập một lần ký với Manulife chưa bao gồm thu phí hoa hồng môi giới bảo hiểm – một khoản thu rất lớn mà VietinBank sẽ được hưởng khi bắt đầu triển khai bán bảo hiểm đến khách hàng (dự phóng tổng quy mô thương vụ vào khoảng 300 triệu USD với phí tiếp cận sẽ được nhận trong năm 2021 khoảng 8.000 tỷ đồng - dự kiến ghi nhận vào Q2/2021)
  • Chi phí dự phòng giảm do đã trích lập hết nợ VAMC sẽ giúp áp lực trích lập dự phòng rủi ro giảm trong những năm tiếp theo giúp lợi nhuận năm 2021 tăng trưởng mạnh mẽ.
  • Kế hoạch chia cổ tức 5% bằng tiền mặt cho năm 2020 và từ 7-10% cổ tức bằng cổ phiếu cho giai đoạn 2017 – 2019: tổng là gần 29% cổ tức bằng cổ phiếu. Ngân hàng đang trình cơ quan chức năng phê duyệt phương án. Trong năm 2021 này, ngân hàng cũng đặt kế hoạch cổ tức ở mức 12% với một phần sẽ được chi trả bằng tiền mặt, còn lại là cổ tức bằng cổ phiếu.

Cảm ơn vì đã đọc / Thanks for reading.

Siêu phẩm CTG. Điểm danh ai đã lên tàu cùng Quân ngày 01/04 nào

lên 10/5 có được điểm danh ko xếp

1 Likes

Hàng cũng về rồi sang tuần đẩy được Bác nhỉ

1 Likes

< 45 vi vu :smiley:

Sớm thế. Chưa 5x mà

Ga mình đến trước nên xuống cho nhẹ tàu Bác Quân ạh!

bữa nay vào còn ổn k bác