ITA xin nhận định ae ơi

Xin nhận định về ITA anh em ơi

Chắc tèo về 10

Tím mà

con này lên 2x

1 Likes

con này game cuối năm phải vượt 20k hoặc hơn, GEX, KBC chạy dữ vậy mà