KBC: Tăng cường phát triển KĐT, hướng đến mục tiêu công nghiệp hóa & đô thị hóa đang gia tăng xung quanh các cụm công nghiệp tại miền Bắc

Nâng khuyến nghị dành cho Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) lên MUA từ KHẢ QUAN và nâng giá mục tiêu dựa trên phương pháp định giá RNAV thêm 12% lên 48.500 đồng/CP.

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu là do đưa KCN Tràng Duệ 3 ở Hải Phòng vào mô hình định giá cho KBC vì KCN này đã nhận phê duyệt quan trọng từ Chính phủ. Ngoài ra, giá mục tiêu có ảnh hưởng tích cực bởi (1) cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2022 từ cuối năm 2021, (2) tỷ lệ WACC thấp hơn 0,4 điểm % và (3) nâng giả định doanh số bán đất KCN cho giai đoạn 2021-2022.

Sau KQKD tích cực trong quý 1/2021 và thông tin tích cực về các cuộc thương thảo bán đất KCN được chia sẻ bởi ban lãnh đạo, nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tương ứng trong các năm 2021 và 2022 lần lượt là 11% và 4%, chủ yếu được thúc đẩy bởi giả định doanh số bán đất KCN tích cực hơn.

Ngoài ra, nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 12%, chủ yếu phản ánh việc đưa KCN Tràng Duệ 3 mới vào mô hình dự báo lợi nhuận. Giả định rằng KCN này sẽ bắt đầu ghi nhận doanh số bán đất KCN từ năm 2023.

Dự báo doanh thu năm 2021 đạt 5,4 nghìn tỷ đồng (+149% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (+6,8 lần YoY), chủ yếu được hỗ trợ bởi doanh số bán 155 ha đất KCN (+168% YoY) và 8,4 ha đất khu đô thị (+258% YoY).

Giả định LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 sẽ tăng 79% YoY đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, chủ yếu là do giả định về việc bán đất KĐT của KBC tại Khu đô thị Tràng Cát ở Hải Phòng, đóng góp 45% vào dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cho năm 2022.

KBC là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ việc chuyển dịch cơ cấu cơ sở sản xuất toàn cầu sang Việt Nam và đã có các khách hàng thuê lớn như LG, Foxconn, Luxshare, Canon và GoerTek. Ngoài ra, KBC tăng cường phát triển KĐT, hướng đến mục tiêu công nghiệp hóa và đô thị hóa đang gia tăng xung quanh các cụm công nghiệp tại miền Bắc.

Rủi ro cho quan điểm tích cực: Trì hoãn trong mở bán các dự án mới và/hoặc trì hoãn đầu tư của khách hàng tiềm năng; biến động vốn lưu động liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh ngoài cốt lõi.

Truy cập ngay bit.ly/FrF247