Khẩn cấp .....gấp gấp

Định rút hết tiền về gửi bank,vì các chiên da nhận định : Mỹ tăng ls hút USD về,hút cả VND sang Mỹ để Mỹ dự trữ ngoại hối.
Vừa hủy lệnh bán trần,một cây trần bên Ho bằng 365 ngày gửi bank,còn 360 ngày không chấp nhá.
Lâu chán éo muốn giật pic vì óc l.ợn đu bám thì nhiều.
Nay cổ bđs bung Vol thì cực đẹp !
Fomo và xoắn quẩy là nghiệp vụ của đa số ae…cờ bạc !

23 Likes

MTL trần tím lịm, xúc

1 Likes

thằng chiên da nào phán Mỹ hút VND về thì cháu cũng chào thua

1 Likes

Vol hnay cực khủng, có phải chăng có biến gì k a? Lâu lắm mới thấy vol to như hôm nay.

2 Likes

Hnay có tin gì mà bds đồng loạt chạy vậy các bác

1 Likes

minh chứng cho câu sống lâu chỉ nhiều tuổi thôi

1 Likes

Nghe lời chuyên gia, chim lợn bán cổ BĐS bây giờ đúng là ném tiền qua cửa sổ!

Ceo dig múc

1 Likes