KHB - Con sóng khoáng sản. Đợt này lên 5.0 chứ?

Khb cổ phiếu ngành khoáng sản. Khb đã tím nhiều phiên lên 5.4. Đợt này quay lại mốc 5.0?