KHG mục tiêu 2022 giá 5x

Target 2022 5x

ae quan tâm đến KHG cùng tham gia rom trao đổi nhé

có game gủng gì hot không bác :smiley:

  1. Lãnh đạo có tham vọng lớn. Tâm nhìn tốt. LĐ trẻ năng động. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.
  2. Mặc dù Dịch covid-19 ở Miền Nam vẫn diễn biến phức tạp nhưng đội ngũ bán hàng trẻ (KIS) có khả năng sử dụng công nghệ và chăm sóc tốt nên vẫn đạt/vượt Kế hoạch SXKH 2021.
    1 phiếu cho KHG.
1 Likes

hàng cơ bản, đợi các dự án được triển khai thôi.

Hơi chung chung :)) công ty BDS thì book toán lợi nhuận vào quý nào chả được, quan trọng là anh Hoàn có muốn book liền trong năm nay không thôi bác

Bác có thông tin mật họ sẽ vượt/đạt KH năm à?

Mới niêm yết chưa đủ 6 tháng chưa đc ký quỹ. Giờ toàn tiền tươi ôm, hơn tháng nữa đủ 6 tháng có margin chạy tít mù

chạy vì lý do gì? khi nào book LN

mời ae cổ đông KHG tham gia rom ạ